15: Laarmans lijkt de hoop te verliezen, maar Ali wijst naar de sterren. Volgens…


15: Laarmans lijkt de hoop te verliezen, maar Ali wijst naar de sterren. Volgens hem is die sterrenhemel een teken van hoop en mogen ze niet opgeven. – ‘Daar voel ik de tengere hand van Ali die mij behoedzaam aanraakt en als ik kijk, wijst hij naar boven en zegt: ‘stars, good hope.’ Ik sla de ogen open en aanschouw een firmament dat één fonkeling is van sterren.

Sharing is caring!